Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - game doi thuong 365

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Đặng Thu Hằng
Sáng 29/11/2023, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chú thích ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Chú thích ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
Chú thích ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu.
Chú thích ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đại biểu dự phiên bế mạc.