Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - game doi thuong 365

Hà Nội thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Lã Thị Thúy hằng
Việc phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a6-1702133736.jpgDoanh nghiệp trao đổi cách thức tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất.

66 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất về sử dụng tiết kiệm năng lượng và đạt danh hiệu năng lượng xanh theo tiêu chí thành phố vừa được biểu dương tại lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội năm 2023, tổ chức ngày 8/12.

Chương trình sử dụng năng lượng Xanh là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2023, Chương trình đã thu hút trên 100 đơn vị tham gia nộp hồ sơ đánh giá. Các đơn vị tham gia được hỗ trợ: đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá mức độ ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0, theo tiêu chí Thành phố ban hành tại Quyết định số 4281/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023.

a10-1702133903.jpg16 đơn vị đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh 5 sao được vinh danh.

Tại Lễ trao giải, 66 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được Sở Công Thương Hà Nội trao đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2023. Các doanh nghiệp đã thực hiện mô hình quản lý năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Đến nay, theo đánh giá sơ bộ, Hà Nội đã tiết kiệm được 134,9 kTOE, đạt 1,67% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Trong đó 19 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 140 giải pháp, tiết kiệm được 9.530 TOE, tương đương tiết kiệm 106,7 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 19 cơ sở này sẽ tiết kiệm 15.860 TOE, tương đương với 178,9 tỷ đồng; 22 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai thực hiện 110 giải pháp, tiết kiệm được 700,3 TOE, tương đương 7,6 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 22 cơ sở này tiết kiệm 1.167,2 TOE, tương đương với 13,2 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, hướng đến mục tiêu giảm phát thải, trung hòa cácbon, Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hiệu quả, bền vững. Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả triển khai qua mỗi năm đang góp phần hình thành ý thức, thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp và người dân.

Sự kiện nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp, phổ biến và nhân rộng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu, để các cơ sở áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Hà Nội. Đồng thời thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

L.Hằng