Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - game doi thuong 365

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO

Đặng Thu Hằng
Việt Nam vừa vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO , thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tổ chức UNESCO. Với trọng trách mới này, lần đầu tiên nước ta cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 4 cơ chế then chốt của UNESCO (thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể).

Như vậy, Việt Nam có điều kiện trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành, định hình các chính sách, quyết định quan trọng của UNESCO.

o1-1699518122.jpg
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đồng hành cùng với UNESCO và các quốc gia thành viên của Tổ chức trong xây dựng và duy trì một thế giới văn hóa, giáo dục, khoa học phát triển bền vững. (Ảnh: MINH DUY)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, trước hết khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, và đặc biệt là nâng cao vai trò của đối ngoại đa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, cũng như là Chỉ thị 25 của Ban Bí thư.

Sự tín nhiệm này của cộng đồng thế giới cũng thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đặc biệt là những đóng góp tích cực đối với hoạt động của UNESCO. Đây còn là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, quá trình vận động bài bản, đồng bộ các đối tác quốc tế để có được sự ủng hộ rộng rãi như vậy.

Việc đảm đương nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Đại hội đồng cũng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện "trách nhiệm kép" trong việc đóng góp một cách chủ động, tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm, cũng như thúc đẩy các chương trình, định hướng lớn của UNESCO trên 5 lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin truyền thông; đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững, đồng bộ và toàn diện.

Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất của UNESCO, gồm đại diện của tất cả 194 nước thành viên và các thành viên liên kết của Tổ chức. Đại hội đồng quyết định những vấn đề quan trọng nhất của Tổ chức như đường lối, chính sách, kết nạp thành viên mới, bầu Hội đồng Chấp hành và Tổng Giám đốc, thông qua chương trình và ngân sách hoạt động của Tổ chức.

TH